Tävlingsregler.

Tävlingen är aktiv från den 15 april till och med 17 maj 2019. Vid tävlingsperiodens slut kommer tio bidrag utses till vinnare, de får 1 st POP by ActiveS alternativt 2 st ActiveS Sittbollar. Sammanlagt delas alltså 10 vinster ut till ett värde av cirka 25 000 – 30 000 kronor.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Kommuner inkomstbeskattas inte. Friskolor med F-skatt drabbas inte heller av någon vinstskatt. Ert bidrag kan komma att användas på tävlingens hemsida samt i sociala medier. ActiveS har rätten att publicera tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget kan även användas av ActiveS i andra ändamål, så som marknadsföring, utan ersättning. Respektive skola ansvarar för att Personuppgiftslagen följs.

Ansvariga för tävlingen är:
Matting AB
Box 514,
SE – 441 15 Alingsås

TILL TÄVLINGEN