Vad är Generation Pep?

Generation Pep logotype

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att lyckas är målsättningen att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation med Kronprinsessparet som initiativtagare. Tillsammans med aktörer från hela samhället driver de ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Vi på ActiveS är en av många initiativpartners till Generation Pep.

TILL GENERATION PEP

 

Läs mer om Initiativpartners

Pep Skola

Hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det här är en sida där er skola får hjälp med att identifiera ert nuläge, planera aktiviteter och följa upp det ni gör. Dessutom får ni en massa bra tips på vägen!