Vad är Generation Pep?

Generation Pep logotype

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att lyckas är målsättningen att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation med Kronprinsessparet som initiativtagare. Tillsammans med aktörer från hela samhället driver de ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum, som är ett samarbete mellan ActiveS, Generation Pep och Metro, är ett exempel.

TILL GENERATION PEP