Vad är Sveriges Piggaste Klassrum?

Sveriges Piggaste Klassrum är en tävling där vi samlar de bästa idéerna för en mer aktiv arbetsmiljö för alla som går i skolan. Alla klasser på alla skolor i Sverige är välkomna att delta. Du som är lärare skickar tillsammans med dina elever in ert bästa tips på hur ni skapar ett piggare klassrum.

Till tävlingsformuläret

Vad vinner man?

Vi delar ut 30 stycken höj- och sänkbara StandUp elevbord till ett värde av sammanlagt 120 000 kronor. Sex olika klasser kommer att få fem bord var. Elevborden är ett av flera sätt att skapa en aktiv studiemiljö och minska stillasittandet i skolan.

Varför är det viktigt med en aktiv skolmiljö?

Svenska barn rör sig minst i hela Norden. Digitaliseringen har medfört att vi sitter still i ännu högre grad än tidigare, och alltför många barn är långt ifrån så aktiva som de bör vara. Samtidigt medför rörelse en rad positiva effekter. Den senaste sammanställningen av forskning på området visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och barns koncentrations- och inlärningsförmåga.

Sedan många år finns både viljan och handlingskraften att utveckla vuxnas arbetsplatser på ett sätt som främjar kreativitet, produktivitet och samarbete. Vi tycker att det borde vara minst lika prioriterat att satsa på skolan. Det är trots allt här Sveriges viktigaste rum finns.

Vilka står bakom Sveriges Piggaste Klassrum?

Sveriges Piggaste Klassrum är ett samarbete mellan ActiveS, Generation Pep och Metro. Tre aktörer som delar samma mål att sprida kunskap och ett positivt engagemang runt barn och ungdomars hälsa.

Kostar det något att delta i tävlingen?

Det är helt kostnadsfritt att delta i Sveriges Piggaste Klassrum. Vi vill att så många som möjligt delar med sig av sina tips för ett piggare klassrum, så att vi kan lära av varandra och tillsammans bidra till en bra start i livet och goda vanor för alla skolelever.

Hur skickar vi in ett tävlingsbidrag?

Klicka på ”Tävla nu!” i menyn och fyll i fälten i formuläret samt bifoga dina video-, bild- eller textfiler som beskriver vad ni gör i er klass för att få piggare elever.

Tävlingsregler

Hur utses vinnarna?

Under hela tävlingsperioden kommer vem som helst att kunna rösta på bidragen som publiceras på piggasteklassrum.se. Man får bara rösta på samma bidrag en gång. Vid tävlingsperiodens slut går de tio bidragen med flest röster vidare till en final där juryn utser fem vinnare som alla får fem höj- och sänkbara StandUp elevbord.

Tävlingsregler

Hur ska vi göra för att charma juryn?

Juryn består av personer från ActiveS, Generation Pep och Metro. De kommer att värdera inslag av fysisk rörelse högt och även titta på genomförbarheten av ert bidrag. Det ska helt enkelt finnas en bra chans att göra aktiviteten till en god vana även för andra klasser. Tänk också på att det ska vara något ni redan gör i klassrummet, inte något ni planerar att börja med.

Tävlingsregler

Vi kan inte skicka in vårt bidrag.

Om du inte kan skicka in dina filer via formuläret finns också möjligheten att lämna in det via WeTransfer. Vi garanterar fullt stöd till Iphone och Ipad IOS 10.0 eller senare. Internet Explorer för dator, 11.0 eller senare. Mozilla Firefox för dator, 15.0 eller senare. Google Chrome för dator, version 35.0 eller senare. Apple Safari för dator, version 8.0 eller senare.

Fungerar det inte trots att du säkerställt att du har rätt version av din webbläsare? Kontakta oss på piggasteklassrum@matting.se för teknisk support.