Visättraskolan F-6, Huddinge

ActiveS Sveriges Piggaste klassrum, Visättraskolan Huddinge - bidrag till Sveriges Piggaste Klassrum

Vinnare 2018 – motivering:

Delaktighet, engagemang, trygghet, trivsel och roligare raster! Inspirerande och genomtänkt arbete från Visättraskolan.

Grattis!

 

Bidragets namn: #roligareraster för Kunskap, Trygghet & Trivsel!

Under hashtaggen #roligareraster har vi på Visättraskolan skapat ett engagemang för att ge eleverna en utvecklande, varierad och rolig rastverksamhet. Man motverkar konflikter och utanförskap och det ger elever som trivs och känner sig trygga. På sätt ges eleverna goda möjligheter för fortsatt lärande och utveckling!