Trångsundsskolan Åk 6C, Huddinge

ActiveS - Sveriges Piggaste Klassrum - Trångssundsskolan Åk6, Huddinge

Bidragets namn: Brainbrake 6C

Sedan hösten 2017 använder klass 6C Brainbreaks som en del av vår undervisning i SV/SO. Vår ambition är att röra på oss var 30:e minut med anledning av att forskning visar på att för mycket stillasittande begränsar hjärnans kunskapsinhämtning. Brainbreaks kan se ut på olika sätt, här visar vi på några av dem.

Eleverna upplever att det faktiska skolarbetet blir mer effektivt när vi använder denna metod och det är heller aldrig några problem för dem att efter Brainbreaks återgå till skolarbete igen.

Som mentor ser jag att klassen har utvecklat samarbetsförmåga samt att de förstått vikten av att inte ta sig själv på för stort allvar.