Svensgårdsskolan Åk 3, Helsingborg

Sveriges piggaste klassrum - Svensgårdsskolan3, Helsingborg

Bidragets namn: Det mystiska hälsoäventyret på Svensgård

Som skolsköterska är mitt arbete främst förebyggande men även hälsofrämjande vilket innebär att arbetet inriktar sig på att stärka det redan friska hos individen för att bevara hälsan. Jag har funderat på hur jag skall nå ut med mitt uppdrag på gruppnivå till de mindre barnen och fick en idè då vi lär oss som mest under tiden vi även har roligt. Under flera månader har jag arbetat med ett material som skall användas för att öka elevernas kunskap om hälsan och dess betydelse för att må bra.

Det handlar om sex olika lektioner där man blandar äventyr och hälsoarbete. Olika lektioner har olika fokus, ex v fysisk aktivitet, sömn, skärmtid etc. Alltså olika saker som har en effekt på hur pigga eleverna känner sig, både i och utanför klassrummet.

Kort information om handlingen i äventyret

Förra veckan tog hövdingen Frasse från byn Gelion kontakt med häxan Allena som bor i skogen en bit utanför byn. Han ville att hon skulle hjälpa hans invånare i byn med sina magiska krafter så att byns invånare återigen fick en bra hälsa, då de misskött sig på sista tiden. Häxan som visade sig vara ond, lade en besvärjelse över byn så att byns invånare skötte om sin hälsa ännu sämre.
Allena meddelade att för att återfå hälsan måste Hugo från byn med hjälp av barn utföra uppdrag som ökar kunskapen om hälsan.

Det enda som kan sätta stopp för oss är fantasin, men under äventyret skall vi använda vår fantasi som hjälp för att bli hälsohjältar. Och som bevis på vad vi uppnått får barnen ett hjältediplom.

Äventyret har varit mycket uppskattat av både elever och personal och nu arbetar vi för att sprida det till andra skolor inom Helsingborgs stad.

Här kan du läsa hela äventyret!

 

Redaktionen Sveriges Piggaste Klassrum:
Är ni intresserade av att genomföra ett äventyr på er skola, kontakta Ida Casparson, skolsköterska. Hennes kontaktuppgifter finns i filen/äventyret ovan.