S:t Olofsskolan 3ab, Sundsvall

AvtiveS - Sveriges Piggaste Klassrum - bidrag från St Olofsskolan 3AB Sundsvall.

Bidragets namn: Mina bästa tips för att få piggare elever

Vi bryter långa arbetspass med yoga för barn eller tabata.
Vi jobbar med Grej of the day.
Vi lägger in rörelse i lektionerna, samtalspromenader för de äldre eleverna och lekar för de yngre.
Vi har schemalagt ett extra idrottspass i veckan för alla elever.
Vi bjuder på frukt en gång om dagen.
Vi skrattar mycket tillsammans.