Nya Karlslundsskolan Åk 6, Örebro

ActiveS - Sveriges Piggaste Klassrum - Nya Karlslundsskolan Åk6, Örebro

Vinnare 2018 – motivering:

Ett inspirerande bidrag där pedagoger och elever tillsammans utför aktiva pauser! Ett föredöme på samarbete mellan pedagoger och elever där man insett vikten av att koppla samman fysisk aktivitet och inlärning.

Grattis!

 

Bidragets namn: Rörelse och hälsa i fokus

På Nya Karlslundsskolan arbetar vi för att eleverna ska erbjudas fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Från och med läsåret 2017/2018 har vi en utsedd i personalgruppen som ansvarar för att utveckla profilen idrott och hälsa på skolan.

Ett koncept som utvecklats under läsåret är Veckans utmaning. Veckans utmaning är en rörelsefilm som skickas ut till alla lärare, varje vecka. Tanken med rörelsefilmen är att den ska användas som en rörelsepaus under teoretiska lektioner. Alla klasser på skolan ska ha rörelsepaus minst två gånger varje dag. Lärare, elever, kanslipersonal samt fotbollslaget skolan hör ihop med har hjälp till med inspelningen av veckans utmaning vilket motiverar eleverna till att delta.

Ett annat koncept som utvecklats under läsåret är Skolgårdsdisco. Alla elever och personal på skolan deltar i skolgårdsdiscot på en rast en gång i månaden. Alla lärare ansvarar för olika aktiviteter på skolgården och brukar även uppträda med en dans. Varje skolgårdsdisco har ett tema och genomförs en gång i månaden. Syftet med skolgårdsdiscot är att skapa vi-känsla på skolan samt att eleverna ska ges möjlighet vara fysiskt aktiva under rasten och prova på aktiviteter de vanligtvis inte gör på rasterna över åldersgränserna.

Jorden runt är ett nytt projekt för vårterminen 2018 där hela skolan tillsammans ska “resa” jorden runt. Vi reser mellan världsdelarna och för att kunna förflytta oss en världsdel måste alla klasser ha samlat 100 mil på en vecka. Klasserna samlar mil genom bland annat veckans utmaning, utepedagogik, olika rörelseinslag/aktiviteter och att springa/gå innan skolmåltiden. Om skolan tillsammans klarar att resa jorden runt innan påsklovet kommer vi att fira med en hälsodag där vi bjuder in olika föreningar samt pratar och arbetar kring hälsa.