Lillsjöskolan Åk 2, Östersund

ActiveS - Sveriges Piggaste Klassrum - Lillsjöskolan Åk2, Östersund

Bidragets namn: Puls på Lillsjöskolan

Vi är två lärare som arbetar i årskurs 2 på Lillsjöskolan i Östersund. Vi har läst forskning om vikten av att barn ska röra på sig för att uppnå bättre inlärning och för att lägga grunden till en god hälsa. Vi märker stor skillnad, efter många år i yrket, att barns spontanidrott har minskat drastiskt och att stilla sittande framför skärmar ökat, då kände att vi vill dra vårt strå till stacken. I skolan når vi ju alla och har därför möjlighet att bidra till förändring. På vår skola är vi 270 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Vår insats för att locka barn till att röra sig är, att de dagar eleverna inte har idrott på schemat, börjar vi dagen med ett kort (ca 10 min) pulshöjande rörelsepass till musik utomhus. Alla klasser är inbjudna att delta, antalet varierar men vi når fler och fler. Vi bifogar en liten film på aktiviteten. Vi är ute i ur och skur, mörker som kyla, vinter, höst och vår.
Utöver morgonpulsen så har vi under dagen lagt in rörelsepauser. Enligt forskning så börjar kroppen bilda blodfetter redan efter 20 minuters stilla sittande som är skadliga för kroppen men som försvinner bara av att ställa sig upp. Vi kommer överens med eleverna en aktivitet t.ex. 5 upphopp, 10 krysshopp e. dyl. som eleverna på given signal ställer sig upp och utför för att sedan sätta sig ner och arbeta igen. Signalen kommer var 30 minut under hela skoldagen.

Vi tycker oss se skillnad på eleverna att våra insatser ger resultat. Eleverna orkar längre och presterar lite extra.

ActiveS - Sveriges Piggaste Klassrum - Lillsjöskolan Åk2, Östersund