Kastellegårdsskolan 3c, Kungälv

Rörelsebanan som leder till ett ökat lärande.