Vinn ett piggare klassrum!

Tävlingen pågår från 15/4 till den 24/5, 2019.

För oss är klassrummet Sveriges viktigaste rum! Vi är övertygade om att minskat stillasittande och ökad rörlighet i skolmiljö kan bidra till ökad koncentration och arbetsro för elever. Svenska barn rör sig för lite och sitter för mycket. Det vill vi ändra på. Rapporter visar nämligen att ett minskat stillasittande och mer aktivitet i skolan leder till att barnen får bättre hälsa och bättre förutsättningar för inlärning.

I vår tävling Sveriges Piggaste Klassrum delar ni med er av ert bästa tips för att få ett piggare klassrum.
Vi kommer utse 10 vinnare som får välja mellan ett POP by ActiveS eller 2 ActiveS Sittbollar till sitt klassrum! Värde ca 3000 kr.

TÄVLA HÄR!

Askimsskolan vinnare 2016

Askimskolan var en av våra vinnare i tävlingen 2016. I och med det så blev de också inspiratörer vid utvecklandet av vårt minigym POP, ett rörelsekoncept för grundskolan .

POP är ett helt nytt rörelsekoncept

POP för ökad aktivitet hos elever i grundskolan under skoldagen. Framtaget av ActiveS tillsammans med rektorer, pedagoger och elever! Aktuell hjärnforskning visar att ett kort, aktivt avbrott under lektionstid vässar hjärnans förmåga att ta till sig, behandla och minnas information. När man rör på sig blir man:
– piggare och gladare
– koncentrationen ökar
– kreativiteten förbättras

ActiveS sittboll - för aktivt sittande

En ergonomisk sittmöbel som gör att du måste balansera för att sitta upprätt. På så sätt aktiverar och stärker du delar av rygg, bål och ben samt får en bättre hållning.

Vi delar samma mål.

Vi på ActiveS är samarbetspartner med Generation Pep. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep. Tillsammans med aktörer från hela samhället vill de driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Några av förra årets bidrag.

Redan 2016 genomförde vi tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum i två perioder och under hösten 2017 till våren 2018 var det dags igen. För att fler ska få möjlighet att inspireras av alla bra idéer som skickats in då har vi samlat flera av bidragen här.

Om ActiveS.

För oss är klassrummet Sveriges viktigaste rum! Vi är övertygade om att minskat stillasittande och ökad rörlighet i skolmiljö kan bidra till ökad koncentration och arbetsro för elever!