Tävlingsregler.

Tävlingen är aktiv till och med 1 mars 2018. Vid tävlingsperiodens slut kommer de tio bidrag med flest röster att gå vidare till juryn som väljer fem vinnare som alla får fem StandUp elevbord. Sammanlagt delas alltså 30 StandUp elevbord ut till ett värde av cirka 120 000 kronor.

Du får bara rösta på samma bidrag en gång. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Kommuner inkomstbeskattas inte. Friskolor med F-skatt drabbas inte heller av någon vinstskatt. Ert bidrag kan komma att användas på tävlingens hemsida samt i sociala medier. ActiveS har rätten att publicera tävlingsbidraget. Tävlingsbidraget kan även användas av ActiveS i andra ändamål, så som marknadsföring, utan ersättning. Respektive skola ansvarar för att Personuppgiftslagen följs.

Ansvariga för tävlingen är:
Matting AB
Box 514, 441 15 Alingsås
Sverige

TILL TÄVLINGEN