Vinn ett piggare klassrum - tävlingen pågår fram till 1 Mars

Svenska barn rör sig för lite och sitter för mycket. Det vill vi ändra på. Rapporter visar nämligen att ett minskat stillasittande och mer aktivitet i skolan leder till att barnen får bättre hälsa och bättre förutsättningar för inlärning. I vår tävling Sveriges piggaste klassrum delar du med dig av ditt bästa tips för att få piggare elever. ActiveS kommer att ge bort ett antal bord och möjliggöra att fler elever får en mer flexibel klassrumsmiljö.

Delta i en utlottning av 3 set med 10 innebandyklubbor
Ni som skickar in ert bidrag före 15 Februari deltar i en utlottning av 3 set med 10 innebandyklubbor från STIGA Sports!

Höj- och sänkbara bord även i skolan.

På de flesta arbetsplatser för vuxna är det självklart att kunna variera sin arbetsställning mellan att sitta och stå. Vi tycker att det borde vara likadant i skolan. Med StandUp Skolas höj- och sänkbara elevbord får barnen möjligheten till en mer aktiv studiemiljö med positiva effekter för både hälsan och skolresultaten.

Vi delar samma mål.

Vi på ActiveS genomför den här tävlingen i samarbete med Metro och Generation Pep. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep. Tillsammans med aktörer från hela samhället vill de driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Några av förra årets bidrag.

Redan 2016 genomförde vi tävlingen Sveriges Piggaste Klassrum i två omgångar. För att ännu fler ska få möjlighet att inspireras av alla bra idéer som skickades in då har vi samlat några av bidragen här.

Om ActiveS.

I ett samhälle där vi blir allt mer stillasittande arbetar vi för barn och ungdomars hälsa. Vi skapar möjligheter till en aktiv skolmiljö med minskat stillasittande där vi lägger grunden för goda vanor och ett sunt liv för alla elever oavsett förutsättningar. Det sker dels genom koncept och lösningar för skolan samt genom samarbeten och kampanjer, där Sveriges Piggaste Klassrum är ett exempel.

TILL ActiveS HEMSIDA